Cách tăng cơ hội chiến thắng – Khẩu hiệu: 4 của 20

"Khẩu hiệu 4 của 20 ": quy tắc và tính năng của xổ số

Cách tăng cơ hội chiến thắng?

Để tăng cơ hội trúng xổ số, người chơi thường làm như sau:

  1. Đánh dấu sự tham gia vào nhiều bản vẽ trong một phiếu giảm giá; tối đa bạn có thể chọn 20 vòng tuần hoàn
  2. Trong lĩnh vực 1 và trong lĩnh vực này 2 chọn thêm 4 phòng, đang làm, do đó, tỷ lệ mở rộng. Số lượng kết hợp tối đa trong một lần đặt cược mở rộng – 1365
  3. Chọn tùy chọn Nhiều cược trên trang web, cho phép bạn đồng thời chọn số lần chạy tăng lên, chữ số trong trường 1 và Field 2, cũng như số lượng vé

Tất cả các phương pháp này đều làm tăng cơ hội, mà còn dẫn đến tăng giá vé, bởi vì mỗi sự kết hợp các số trong một bản in sẽ có giá 200 руб. Khi số lượng kết hợp tăng lên, chi phí vé tăng đáng kể.

Quy tắc Stoloto xác định lưu thông phân phối. Những lần rút thăm này được tổ chức sau đó, khi không ai giành được siêu giải thưởng trong năm, và nó chiếm một lượng rất lớn. Trong rút thăm phân phối, tiền thắng cược được tích lũy như bình thường, nhưng nếu siêu giải thưởng không được chơi lại, sau đó nó được phân phối cho tất cả các vé chiến thắng thuộc tất cả các hạng mục. Việc tham gia rút thăm phân phối cho phép người chơi tăng đáng kể số tiền thắng cược với cùng chi phí vé. Dấu ấn của xổ số 4 của 20 là một số tiền lớn của giải thưởng siêu. Nó thậm chí có thể đạt một tỷ rúp.

Đánh giá bài viết