Australia Powerball

Powerball

Người chiến thắng xổ số Powerball mới nhất của Úc.

Dưới đây là danh sách những người chiến thắng giải Powerball Australia gần đây nhất:

Ngày Xổ số trúng thưởng Nơi bán vé trúng thưởng Người chiến thắng
23 tháng sáu 2016 AUD $ 3 triệu đô la Úc Queensland Người chiến thắng ẩn danh từ Đông Nam Brisbane, Queensland.
16 tháng sáu 2016 AUD $ 3 triệu đô la Úc Victoria và Tây Úc Tiền thắng xổ số được chia cho hai người chiến thắng. Nửa đầu giải độc đắc thuộc về một người chơi đến từ Melbourne, nửa còn lại - cho người may mắn đến từ Tây Úc (thành phố không xác định).
2 tháng sáu 2016 AUD $ 6 triệu đô la Úc Victoria Một người chiến thắng ẩn danh là một người đàn ông 50 tuổi từ Stoul.
19 có thể 2016 AUD $ 3 triệu đô la Úc Victoria Một người chiến thắng ẩn danh từ Vantirna đã trúng giải độc đắc.
12 có thể 2016 AUD $ 3 triệu đô la Úc Queensland và Victoria Giải độc đắc đã được chia cho nhau 2 người chiến thắng. Một vé trúng thưởng đã được bán ở Thành phố Brisbane, Queensland. Nửa sau giải độc đắc thuộc về một cặp vợ chồng già từ Melbourne.

Phân phối lợi nhuận Powerball Úc.

Công ty phân phối lợi nhuận từ hoạt động Powerball của Australia, nhà điều hành xổ số trong lãnh thổ nhất định. Hôm nay nó là Tatts, điều hành xổ số Powerball của Úc ở tất cả các lãnh thổ, ngoại trừ Tây Úc. Tây Úc được điều hành bởi Xổ số thuộc sở hữu của chính phủ.

Việc phân phối lợi nhuận của nhà điều hành xổ số Western Australia được công bố trên trang web chính thức của tổ chức trong phạm vi công cộng. Theo dữ liệu được chỉ định, ở gần 60% trong số tất cả số tiền thu được từ việc bán vé xổ số Powerball Australia sẽ rút ra tổng giải thưởng của cuộc xổ số. Chưa 8% là hoa hồng cho các nhà cung cấp vé xổ số và các điểm bán hàng. Chi phí hoạt động là 7% đã đến. Nghỉ ngơi 25% số tiền thu được từ việc bán xổ số ở Úc được trả lại kho bạc cho các dự án của chính phủ và tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Không có dữ liệu nào được công bố về việc phân phối lợi nhuận từ Australia Powerball của Tatts Group Limited, tuy nhiên, có thể nói là an toàn, rằng một phần đáng kể số tiền thu được từ xổ số cũng được dùng để tài trợ cho các dự án từ thiện.

Đánh giá bài viết