Kết quả xổ số thứ bảy của Úc

Chơi xổ số oz trực tuyến: so sánh giá tại lotto.eu

Oz Lotto Úc Số Nóng và Lạnh

Số trận hòa:

3

10

100

1000

tất cả

Số nóng

Bóng thông thường

5

17 Times

28

14 Times

32

14 Times

27

13 Times

14

13 Times

22

13 Times

26

13 Times

1

13 Times

30

13 Times

9

13 Times

37

12 Times

40

11 Times

39

11 Times

13

11 Times

11

11 Times

23

11 Times

21

11 Times

10

11 Times

29

10 Times

12

10 Times

34

10 Times

31

10 Times

42

10 Times

24

10 Times

Tặng kem

2

8 Times

36

7 Times

1

6 Times

37

6 Times

41

5 Times

45

5 Times

42

5 Times

35

4 Times

14

4 Times

21

4 Times

Số lạnh

Bóng thông thường

2

3 Times

4

4 Times

33

5 Times

6

5 Times

3

5 Times

18

5 Times

15

6 Times

19

6 Times

41

6 Times

38

7 Times

43

7 Times

16

7 Times

36

7 Times

44

8 Times

35

8 Times

25

8 Times

7

9 Times

8

9 Times

20

9 Times

45

9 Times

17

9 Times

Tặng kem

13

1 Times

5

1 Times

32

1 Times

38

1 Times

11

1 Times

34

1 Times

4

2 Times

24

2 Times

31

2 Times

29

2 Times

18

2 Times

19

2 Times

26

2 Times

39

2 Times

16

2 Times

22

2 Times

28

3 Times

33

3 Times

23

3 Times

27

3 Times

3

3 Times

10

3 Times

8

3 Times

12

3 Times

20

3 Times

17

3 Times

25

3 Times

40

3 Times

15

3 Times

7

3 Times

Oz Lotto là một trong những loại hình xổ số phổ biến nhất của Úc - với lý do chính đáng. Có rất nhiều thứ để thích ở đây: giải đặc biệt chuyển sang lần quay tiếp theo khi không có ai thắng trong lần quay hiện tại, giải đặc biệt bắt đầu lúc $2 triệu, và tỷ lệ cược là khá tốt so với xổ số lớn hơn. Điều tuyệt vời nhất là nó nằm trong số các trò chơi xổ số dễ hiểu nhất hiện có — cả người mới và người lâu năm đều sẽ yêu thích nó. Âm thanh ở ngay con hẻm của bạn? Tham gia cùng tôi khi tôi xem xét kỹ hơn!

Đánh giá bài viết