Mập

Xổ số Tây Ban Nha el gordo (5 из 54 + 1 của 10)

Odds & Giải thưởng

Giải độc đắc bắt đầu từ € 5 triệu và chuyển sang lần rút thăm sau nếu không có ai khớp với tất cả năm số chính và số Chìa khóa.
Tỷ lệ thắng giải cao nhất là 1 trong 31,625,100, nhưng bạn được đảm bảo lấy lại tiền chỉ bằng cách khớp với Khóa.
Bảng sau đây cho thấy tỷ lệ chiến thắng ở mỗi hạng trong chín hạng và giải thưởng bạn có thể giành được.

Tỷ lệ xổ số

Số phù hợp Tỷ lệ thắng Giải thưởng *
*Trong số tiền thu được từ việc bán vé, 55% đi đến quỹ giải thưởng. 10% được dành riêng cho những người chơi ở bậc 'Key Number' và 22% đi đến giải độc đắc.
Có 23% quỹ giải thưởng còn lại, và những người chơi trong ‘2 Số chính’ được trả phần thưởng cố định € 3 của họ trước khi phần tiền còn lại được phân phối như hình trên.
5 Số chính + Số khóa 1 trong 31,625,100 Jackpot
5 Số chính 1 trong 3,513,900 33% quỹ giải thưởng
4 Số chính + Số khóa 1 trong 129,082 6% quỹ giải thưởng
4 Số chính 1 trong 14,342 7% quỹ giải thưởng
3 Số chính + Số khóa 1 trong 2,689 8% quỹ giải thưởng
3 Số chính 1 trong 299 26% quỹ giải thưởng
2 Số chính + Số khóa 1 trong 172 20% quỹ giải thưởng
2 Số chính / td> 1 trong 19 € 3
Số khóa 1 trong 10 €1.50

Xem Câu hỏi thường gặp để biết giải thích về cách tính tỷ lệ thắng chung cuộc

Bảng phân tích giải thưởng rút thăm tháng 12 của El Gordo

Bạn có thể xem bên dưới 15,304 Cách bạn có thể giành chiến thắng
Chia sẻ của khoản thanh toán tiền mặt 2.380 tỷ € vào tháng 12

Giải thưởng phụ

2
Nhận cao hơn hoặc thấp hơn một chữ số so với Số vé giải nhất
6,800,000.00

2
Nhận cao hơn hoặc thấp hơn một chữ số so với Số vé giải thứ hai
4,250,000.00

2
Nhận cao hơn hoặc thấp hơn một chữ số so với Số vé giải 3
3,264,000.00

99
Phù hợp với người đầu tiên 3 chữ số của số vé giải nhất
16,830,000.00

99
Phù hợp với người đầu tiên 3 chữ số của số vé giải 2
16,830,000.00

99
Phù hợp với người đầu tiên 3 chữ số của số vé giải 3
16,830,000.00

198
Phù hợp với người đầu tiên 3 chữ số của số vé giải 4
33,660,000.00

999
Kết hợp cuối cùng 2 các chữ số từ Số vé giải nhất
169,830,000.00

999
Kết hợp cuối cùng 2 các chữ số từ Số vé giải 2
169,830,000.00

999
Kết hợp cuối cùng 2 các chữ số từ Số vé giải 3
169,830,000.00

9,999
Khớp với chữ số cuối cùng từ Số vé Giải Nhất
339,966,000.00

1,794
Giải thưởng khác
304,980,000.00

Tổng giải thưởng
15,304
Tổng thanh toán bằng tiền mặt
2,380,000,000.00

Đánh giá bài viết